Welkom op de site van


STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

 Aan hen die uit ons midden zegevierden in den dood   1940 - 1945 

 De 4de mei staat, als altijd, in het teken van de jaarlijkse Dodenherdenking.

 

Foto's bevrijding

Foto's: Ursula Magdelijns-Adrichem en Fred van Tongeren

<

 Weg van VrijheidUITNODIGING

voor

het bijwonen van de herdenkingsplechtigheden op woensdag 4 mei

Uitnodiging 4 mei 2016PROGRAMMA

Dodenherdenking in de aula van begraafplaats Duinrust

op woensdag 4 mei 2016, 19.15 uur

ProgrammaDODENHERDENKING
 

WOENSDAG 4 MEI 2016
 

STATIONSPLEIN – KUENENPLEIN
 

WESTERHOUTPLEIN – BEGRAAFPLAATS DUINRUST –
 

JULIANAPLEIN WIJK AAN ZEE

 

ProgrammaFotoreportages van de herdenkingen op 4 mei 2014 in Beverwijk

Fotoreportage 2014

 

Gedichten leerlingen Wilgeroos

Gedichten

 

In archief:
4 mei-rede van mr. C.M.Roskam, uitgesproken op 4 mei 2011 in de ontvangstkamer van begraafplaats Duinrust - Beverwijk.
Gedichten, van leerlingen van het Kennemer College in Beverwijk,  door hen voorgedragen tijdens de herdenking op 4 mei 2010 op begraafplaats Duinrust

ArchiefStichting 4 mei Beverwijk op zoek naar foto’s en privékiekjes  

 

De Stichting 4 mei Beverwijk bereidt niet alleen de jaarlijkse Dodenherdenking op woensdag 4 mei voor, maar is ook druk doende met het thema ‘herdenken en vieren bevrijding’.

Eén van de activiteiten is een (bescheiden) tentoonstelling van foto’s die zijn gemaakt gedurende de oorlogsjaren en het jaar erna. De tentoonstelling is te bekijken in ISO.nuu (Stationsplein 46 (het NS-stationsgebouw achter het stadhuis), op zaterdagen van 12-16 uur. De stichting is altijd op zoek naar tastbare herineringen van de tweede wereldoorlog en de bevrijding. Wie foto’s of ‘privékiekjes’ voor dit doel beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met de secretaris van de Stichting 4 mei Beverwijk, Wim Spruit: via email wim@spruitpr.nl of telefonisch 0251 212167.

De Bevrijdingsoptocht op 5 mei 1945 in Beverwijk. Deze foto, gemaakt in de Breestraat, is geplaatst in het (toenmalige) Kennemer Dagblad en toont vooral Beverwijkse kinderen die massaal de straat opgingen: zingend, dansend, feestend. 

Het volledige programma van de herdenkingsactiviteiten op, voor en na 4 mei, wordt mettertijd gepubliceerd op deze website.4 mei Beverwijk trots op scouts en scholieren
Ontroerende gedichten, indrukwekkende muziek, met ‘n groeiend aantal bezoekers 
Opnieuw waren er meer bezoekers dan vorig jaar bij de herdenkingen in Beverwijk. Ook het aantal scouts dat een functie vervult op het Westerhoutplein en op Duinrust groeit. En niet te vergeten: de gedichten van de leerlingen van de Bethelschool, De Wilgeroos en het Kennemer College waren soms ontroerend en prachtig voorgedragen. Het concert op Duinrust van het Tata Steel Orkest was niet alleen een muzikaal hoogtepunt, maar ook een waardige en soms ontroerende afsluiting van de Dodenherdenking.

Een dag die begon in de Doopsgezinde kerk op het Meerplein. Dominee Pieter Post leidde de dienst, dit keer met  een bijzonder thema: ‘Verbonden met de namen die je kende en niet kende’. Alle namen, die zijn vermeld op het razziamonument op het Stationsplein, werden genoemd en de namen van kinderen die zijn gedeporteerd naar de kampen. Namens de stichting woonden bestuurslid  Carli Bilars-Don en voorzitter Teun-Jan Tabak de dienst bij.

Op hetzelfde moment vertegenwoordigden bestuurslid Wim Moonen en secretaris Wim Spruit de stichting in Velsen-Noord, bij het herdenkingsmonument van Tata Steel.    

Op het Stationsplein heette voorzitter Teun-Jan Tabak een grote groep belangstellenden welkom bij de muurplaquette ter herinnering aan de razzia op 16 april 1944. ‘Wij herdenken met deze bijeenkomst de 486 jonge mannen, die op 16 april 1944 door de bezetter uit Beverwijk en Velsen-Noord zijn weggevoerd om voor de nazi’s te moeten werken; 65 van hen zijn niet meer teruggekeerd. Hen gedenken wij hier met name, mannen als Johan Rietveld, Cor van Duijvenbode, Peter de Bie, Albert Kraaijeveld….

 

Lied van de razzia

Namens de gemeente Beverwijk legden burgemeester Han van Leeuwen en wethouder Tim de Rudder een krans. Daarna volgende, namens de gemeente Velsen, de wethouders Arjen Verkaik en Ronald Vennik, namens de Stichting 4 mei Beverwijk, Carli Bilars-Don en Jan Vink, namens het Comité 4 en 5 mei Velsen Wouter Gillissen en Gideon Nijemanting, namens de Stichting 16 april 1944 Piet Bart en Horst Heydenreich en leerlingen van basisschool De Wilgeroos. Aansluitend volgde het ‘Lied van de razzia’, gemaakt door Jan Schrama.  

De voorzitter noemde enkele namen: Johan Kloes, Wim Luijpen, Jacob Baas, Age Baas, Johan Grapendaal ….

Enkele leerlingen van De Wilgeroos hebben nagedacht over de betekenis van dit monument en hebben hun gedachten op papier gezet. De kinderen lazen hun teksten voor, waarna twee minuten stilte volgde en twee coupletten van het Wilhelmus klonken.

Ter afsluiting was er koffie en thee in het stadhuis.

Namens de stichting woonden daarna voorzitter Teun-Jan Tabak, secretaris Wim Spruit, de bestuursleden Carli Bilars en Wim Moonen de herdenking bij, bij het Indië-monument op het Kuenenplein.

 

Arthur Warburton

Het Bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein stond vanaf 18.30 uur centraal op deze vierde mei. Naast het monument stonden zes scouts opgesteld, daarnaast assisteerden twee scouts bij het aanreiken van de kransen. Een grote groep scouts stond op het grasperk. Alle scouts (ook die op Duinrust) vertegenwoordigen de Admiraal van Kinsbergengroep, Die Wijck aan Duinjaghers en Wiawaha. Voorzitter Tabak sprak de aanwezigen toe.

‘Welkom op deze  4de mei, waarbij we hier, op het Westerhoutplein, bloemen leggen ter herdenking van alle oorlogsslachtoffers. Dit monument van beeldhouwer Gerrit Bolhuis stamt uit mei 1949 en kreeg als tekst mee: 

 

Aan hen die uit ons midden zegevierden in den dood

1940 1945

 

Wij herdenken vandaag de Nederlanders of vluchtelingen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven, gesneuveld, vermoord. Wij noemen met name de Joden en de zigeuners. Ik denk aan Mozes Davidson, Mina Cohen, Emilie Belinfante, maar ook soldaat Peter Bergers, Jan Berghuis en Herman van der Meulen….’

Locoburgemeester Tim de Rudder  legde namens het gemeentebestuur van Beverwijk als eerste een krans, vergezeld van de wethouders Jacqueline Dorenbos-de Hen en Haydar Erol.

Daarna volgden namens de Stichting 4 mei Beverwijk, Carli Bilars-Don en Jan Vink, de Britse veteraan Arthur Warburton (‘Spike’), één van de bevrijders van Beverwijk in 1945, de afgevaardigden van de politieke partijen, namens de Raad van Kerken IJmond-Noord,  Nel Souwer (Leger des Heils) en  Marinet Huisman (Sint Eloy Parochie), een delegatie van de Turkse gemeenschap, een delegatie van de gezamenlijke scouts en leerlingen van de Bethelschool. Een tiental leerlingen van deze school droeg zelfgeschreven gedichten voor. Tot slot legden andere organisaties en burgers bloemen neer bij het monument.

Na twee minuten stilte en het zingen van het  1ste en 6de couplet van het Wilhelmus volgde een defilé  langs het monument.

 

Jan van der Linden

De centrale herdenking vond ’s avonds plaats op begraafplaats Duinrust , waar de oorlogsslachtoffers begraven liggen. In de aula werden op een scherm doorlopend zeven foto’s van de bevrijding van Beverwijk vertoond. Namens het gemeentebestuur was locoburgemeester Tim de Rudder (met partner mevr. Linda Klaase) aanwezig. Het was zijn eerste openbare optreden als locoburgemeester.    

Er werd gemusiceerd door het Tata Steel Orkest. De titels van de composities die werden gespeeld zijn elders op deze site te vinden. De jaarrede werd dit maal gehouden door Jan van der Linden, stadshistoricus en auteur. Hij gaf een realistisch beeld van de oorlogsdagen en de bevrijding van Beverwijk. Leerlingen van het Kennemer College droegen zelfgeschreven gedichten voor. En ook hier memoreerde voorzitter Tabak enkele namen: Johan Mol, Jan Dirk Semeins, Peter Hoogland en Herman Beukman….   

Ondertussen hielden scouts bij de oorlogsgraven de wacht: de graven van de familie Cnossen, Pleging, dokter Büller, de graven van de geallieerden en de ‘Hollandse jongens’.

Na de bijeenkomst in de aula liepen alle deelnemers over Duinrust naar de vlag bij de oude ingang. Tientallen scouts stonden opgesteld in een halve cirkel, er werd geluisterd naar enkele gedichten door leerlingen van het Kennemer College.

Iets voor achten was er de taptoe door hoornblazer Hans van Nifterick, daarna  twee minuten stilte, een afsluitend hoornsignaal en het zingen van het Wilhelmus. Daarna volgde een stille tocht langs de oorlogsgraven.    

Zo’n veertig leden van het Tata Steel Orkest, onder leiding van tweede dirigent Marije Koopmans, gaven een miniconcert in de aula. Daarna was er in de ontvangstruimte van Duinrust koffie, thee voor alle aanwezigen.

 

Dodenherdenking 4 mei 1970

Drie foto’s van Hans Blom van de Dodenherdenking op 4 mei 1970.

De wethouders Willem Vessies (met bril) en Ad Hermes leggen een krans bij het monument op het Westerhoutplein.

(Met dank aan Jan van der Linden, Heemskerk)


 

Fotoreportage 2014

Rede J. van der Linden

In de media 2014

Gedichten 2014 leerlingen Kennemer College

Gedichten

Gedichten 2014 leerlingen Wilgeroos

Gedichten

foto:  Auschwitzmonument Amsterdam - Herman BrouweBestuur

Foto's

Archief

In de media

 

foto:  Herman Brouwer

AAN HEN DIE
UIT ONS MIDDEN
ZEGEVIERDEN
IN DEN DOOD


1940-1945

 

 

Links

Het Wilhelmus (tekst)

Het Wilhelmus (muziek)

Vlaggenprotocol

Jongeren over oorlog herdenken

onderzoeksverslag

 

© foto's en tekst:
Stichting 4 mei Beverwijk

foto's tenzij anders vermeld:
Wim Moonen

webmaster: Herman Brouwer 

De Belastingdienst heeft de Stichting  4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken.

Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u  aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl  en www.belastingdienst.nl

Het bankrekeningnummer van onze stichting is:
NL38INGB0001975614
ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

De Stichting 4 mei Beverwijk werkt samen met:
 • Gemeente Beverwijk
 • Begraafplaats Duinrust
 • Basisschool De Wilgenroos
 • Basisschool Bethelschool
 • Kennemer College
 • Scouting Beverwijk:
  - Admiraal van Kinsbergengroep
  - Die Wijck aan Duinjaghers
  - Wiawaha
 • Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk 
     

 

Laatste update: 17 april 2016 (WM)